آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1390-06-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1389-06-12
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1389-06-16
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1390-06-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1389-07-10
تاریخ شروع همایش
1389-01-01 08:30
تاریخ پایان همایش
1389-01-01 18:00

سامانه مدیریت همایشها و کنفرانسهای دانشگاه تهران به منظور یکپارچه سازی و سهولت در امر اجرای الکترونیکی همایشها، کنفرانسها، نشستهای علمی.... در دانشگاه تهران پیاده سازی شده است.

مراحل ارسال درخواست استفاده از سامانه مدیریت همایشها و کنفرانسهای دانشگاه تهران به شرح ذیل می باشد

 

  • ارسال نامه درخواست ثبت دامنه بر روی DNS دانشگاه. (در مرحله نخست لازم است برای کنفرانس دامنه ای در سرور دانشگاه به ثبت برسد. جهت ثبت دامنه ابتدا درخواست کننده نامه درخواست دامنه را از سامانه اتوماسیون اداری به مرکز فنآوری اطلاعات و فضای مجازی، تحت عنوان ثبت دامنه برای کنفرانس ارسال می نماید.
  • فرم ثبت دامنه   پس از ارسال نامه، لازم است فرم ثبت دامنه جدید نیز تکمیل شود.پس از تخصیص فضا پاسخ به آدرس پست الکترونیکی دبیر همایش ارسال خواهد شد. )

 نمونه فرم تکمیل شده

  • فرم ارسال درخواست (پس از ثبت دامنه کنفرانس لازم است فرم ارسال درخواست تخصیص اعتبار، account، در سامانه مدیریت همایشها و کنفرانسهای دانشگاه تهران تکمیل و ارسال گردد. پس از انجام کار پاسخ به آدرس پست الکترونیک دبیر همایش ارسال می شود. )
  • سامانه هوشمند پشتیبانی (در صورت مواجهه با مشکل، مورد را از طریق سامانه هوشمند پشتیبانی ارسال فرمایید.)

 

آدرس پست الکترونیکی سامانه conference@ut.ac.ir

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان